החברות בוטלה

בקשתך לביטול החברות התקבלה,
תודה ולהתראות,
דליה רזניצקי